Úvod

Stránky pro podporu využití ICT v hodinách na 1. stupni ZŠ.

Jednoduchá pravidla k užití zveřejněných pomůcek:
> Všechny pomůcky a nápady lze využít při vyučování či domácí přípravě žáků na vyučování.
> U všech materiálů je uveden jejich autor spolu s kontaktem..
> Komerční využití kterékoliv práce bez písemného svolení autora není dovoleno.
> Je možné zde zpřístupnit i Vaši práci (přípravu, námět, pomůcku, projekt) pro ostatní.