Tvrdé a měkké souhlásky

Doplň správné i, í, y, ý.
i y
Česk národ sbíral penze na dvadlo.Ančka prožla u babičk krásné dn.
Četli jsme žvotopis Frantška Křžka.Čmeláclétaj na květ.
Delfín a velrby proplouvaj úžnou.Děvčata šj na panenk oblečk.
Dvk se probudv než jnd.Do kufru přdám své hračk a knžk.
Had syč a poté zaútoč.Herci hraj hru Dlouh, Šrok, Bystrozrak.
Holččk žj v domcch na vesnci.Jelen odtroubí konec horkch letnch dn.
Jřn a astr kvetou na kraji zahrádk.Knže Svatopluk založl velk stát.
Kosteln zvon zvon poledne.Martn s Jřnou si pouštěj vláčk.
Myš kožšek je hebk.Snžek sněž kolem starch věž.
Veverk louskaj smrkové ššk.Ve vodách bystřn je hodně rbek.