Tvrdé a měkké souhlásky

Přiřaď k sobě správné dvojice.