Mgr. Lubomír Šára

Karel Jaromír Erben: Hoj ty Štědrý večere

Vánoce přicházejí

Postupně v básni doplňuj vynechaná slova. Báseň zarecituj ostatním spolužákům.
Hoj, ty Štědrý ,
ty svátku,
komu dobrého
neseš na ?

Hospodáři ,
po výslužce,
kohoutovi ,
jeho družce.

Ovocnému
od kosti
a na stěnu
tomu, kdo se .

(Kytice)