Matematika

Název

Autor

Škola

Přehled

Stáhnout

Hurá na pohádku

Lenka Sýkorová

ZŠ Pardubice-Polabiny

Počítáme do 100

Marcela Kaplanová

ZŠ Horní Ředice

Počítání v oboru 0 - 10

Renata Pávková

ZŠ Česká Třebová

Vzorec pro obsah

Josef Hrachovec

ZŠ Prostějov

Počítání do 20

Lenka Dimmrothová

ZŠ Olomouc

Opakování v oboru 0 - 5

Blažena Pokorná

ZŠ Nebory

Úsečky a přímky

Markéta Židková

ZŠ Chrudim

Jednotky délky

Ivana Dědková

ZŠ Chrudim

Geometrické tvary

Milena Jindrová

ZŠ Litovel

Početní úkony

Petr Krňák

ZŠ Litoměřice

Počítání do 20

Iva Kovalčíková

ZŠ Frýdek-Místek

Numerace 0-6 a 0-100

Silvie Lisztwanová

ZŠ Košařiska

Porovnávání čísel

Libuše Demelová

ZŠ Košařiska

Čísla 0 - 100

Miroslava Žídková

ZŠ Palkovice

Počítač v málotřídce

Jaromír Šplíchal

ZŠ Rybník

Malá násobilka

Alena Kopecká

ZŠ Dlouhá Třebová

Matematický fotbal

Pavlína Horníková

ZŠ Chrudim

Nakupujeme, prodáváme

Olga Bártová

ZŠ Chrudim

Pamětné počítání

Lucie Skalická

ZŠ Semanín

Počítání do šesti

Zlatava Štanclová

ZvŠ Česká Třebová

Matematika v 1. a 2. roč.

Petra Rozsypalová

ZŠ Rabštejnská Lhota

Počítání se zvířátky

Iva Hemerková

ZŠ Ohrazenice